Korzystanie z programowych usług świadczonych przez WCK filia Anin jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych, w tym zamieszczania zdjęć na stronach internetowych WCK filia Anin z przebiegu imprez. Każdy kto korzysta z usług programowych naszej instytucji poprzez uczestniczenie w różnych imprezach i zajęciach stałych organizowanych przez WCK filia Anin i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez WCK filia Anin w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań instytucji kultury, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Kierownikowi.